Xİdmətlərİmİz

"Perimetr üzrə mühafizə"

Perimetr üzrə mühafizə

Perimetr üzrə mühafizə sistemləri özündə elektron qoruyucu hasarları, video müşahidə, müdaxilənin aşkarlanması sistemlərini, kompyuterləşdirilmiş perimetr mühafizə sistemlərini birləşdirir. Bu növ mühafizə sistemləri dövlət əhəmiyyətli obyektlərdə, istehsal obyektlərində, hava limanlarında tətbiq olunur. Eyni zamanda neft sektorunda sərhədlərin, telekommunikasiyaların və su obyektlərinin qorunması üçün də istifadə oluna bilər.