Məhsullar

"Məhsullar haqqında məlumatlar"

Kamera nəzarət sistemləri

Video müşahidə kameraları rəqəmsal və analoq kameralarına bölünürlər. Onların əsas fərqi: rəqəmsal kameralar bütövlüklə avtonom video müşahidə sistemləridir – kameralar kronadan, qəbuledici 5 voltlu noutbuk və ya kompyuterdən qidalanır. Naqilli kameraların hər biri gücləndiriciyə qoşulduqda naqilsiz ola bilər. Düz istiqamətdə videosiqnalın radiokanalla ötürülmə məsafəsi maksimum 3 km ola bilər. Lakin video təsvirin naqillər vasitəsilə ötürülmə məsafəsini transmiter video siqnal gücləndiricisi vasitəsilə artırmaq da olar (600 m qədər). Bu zaman video təsvir və kameranın qidalanması naqillər vasitəsilə “vitay cütlük”lə ötürüləcək.

  • Sürətli
  • Keyfiyyətli
  • 10%-ə qədər Endirim