Məhsullar

"Məhsullar haqqında məlumatlar"

Girişə nəzarət sistemləri

Girişə nəzarət sistemləri qəliz və çox planlı elektron sistemlərdir. Mexaniki kilidli adi qapılar və ya keşikçili mexaniki turniketlər də girişə nəzarət sistemlərinə aid edilə bilər, lakin hər qapıda keşikçinin olması mümkün olmur. Bu zaman köməyə girişə nəzarət sistemləri gəlirlər ki, onlar əsasən mühafizə olunan zonalara və otaqlara icazəli və təyinatlı girişləri mümkün edir. Müasir DMS-nin inkişafının əsas istiqaməti, onların intelektualizasiyası, yəni toplamda mümkün maksimum dərəcədə funksiyaların ötürülməsi, məlumatların emalı və həllərin kompyuterlər və DMS-nin mexanki vasitələri ilə tapılmasıdır. Nəticədə, müasir DMS dedikdə, proqramlaşmış texniki vasitələr və təşkilati metodik tədbirlər başa düşülür ki, onların vasitəsilə nəzarət məsələsi və ayrı-ayrı otaqlara girişlərin idarə olunması və hətta işçi heyətin obyektin hər hansı sahələrində olmaları və müddəti ilə bağlı məsələlər öz həllərini tapırlar. Hal-hazırda avtomatik girişə nəzarət sistemlərindən müxtəlif təyinatlı müəssisələrdə geniş istifadə edilir: ofislər, banklar, mağazalar və istehsalat sahələrində. Girişə nəzarət sistemlərinin ən sadə vasitələri şifrəli panellər və avtonom hesab kartlarıdırlar. Girişə nəzarət sistemlərinin icraçı vasitələri kimi müxtəlif növlü elektrik kilidlər, turniketlər və avtomatik qapılardan istifadə edilə bilər.

  • Sürətli
  • Keyfiyyətli
  • 10%-ə qədər Endirim