Məhsullar

"Məhsullar haqqında məlumatlar"

Avtomatik söndürmə

СНиП normalarına uyğun olaraq avtomatik köpüklü yanğın söndürmə sistemləri - konstruktiv həllinə, ötürücünün növünə, işə düşmə zamanına, işlək vəziyyətdə olma qalma müddətinə və tozun bölünməsinə görə fərqlənirlər. Avtomatik tozlu yanğın söndürmə sistemi konstruktiv həllinə görə sulu söndürmə sistemində olduğu kimi suvarma kanalının növünə görə sprinkler və drençerli söndürmə sistemlərinə bölünürlər. Drençerli söndürmə sistemləri isə elektrikli, hidravlik, pnevmatik, mexaniki və kombine kateqoriyaların bölünür.

  • Sürətli
  • Keyfiyyətli
  • 10%-ə qədər Endirim