Məhsullar

"Məhsullar haqqında məlumatlar"

Havalandırma və tüstüsovurma

SNiP (tikinti qaydaları və normalarına) uyğun olaraq otaqlarda və iş yerlərində lazım olan hava şəraitini və dövriyyəsini təmin etmək üçün görülən tədbirlərin toplusuna havalandırma və ya ventilyasiya deyilir. Havalandırma sistemlərinin növləri otaqların təyinatı, işin texnoloji prosesləri və ziyanlı maddələrin havaya tullanmasından asılı olaraq aşağıda göstərilən əlamətlərə görə siniflərə bölünürlər: Havanın hərəkətinin təmin edilməsi üçün təzyiqin yaradılma metodlarına görə: təbii və mexaniki havalandırma. Təyinatına görə: axınlı və sovurucu havalandırma. Sahə xidmətlərinə görə: yerli və ümumi mübadiləli havalandırma

  • Sürətli
  • Keyfiyyətli
  • 10%-ə qədər Endirim